Spolu už od r. 2007

Naša základná umelecká škola v Dražkovciach vznikla už v roku 2007 popri SZUŠ Ars Akademy. Od roku 2015 sa z nás stala samostatná umelecká škola. Výuku detí realizujeme v hlavných umeleckých odboroch –  výtvarná, hudobná a tanečná. Naši učitelia sa venujú výuke detí v Dražkovciach a Turčianskych Kľačanoch.

Naše umelecké odbory

Tanečný odbor

Tanec, to je rytmus, dynamika a hudba pretvorená do pohybu. V tanečnom odbore získajú vaše deti správne držanie tela a rozvinie sa u nich pohybová pamäť. Základná hudobno-pohybová príprava má všeobecné zameranie, neskôr sa deti naučia základy ľudového, moderného a klasického tanca.

Výtvarný odbor

Výtvarná je dôkazom toho, že umenie skutočne existuje a dá sa zhmotniť. Aj vaše dieťa môže tvoriť originálne diela, v našej škole podporíme a rozvinieme jeho tvorivosť a fantáziu. Deti učíme používať rôzne výtvarné techniky ako kresba, maľba či grafika. Najdôležitejšia je ale čistá radosť z tvorby.

Hudobný odbor

Ak cítite, že vaše dieťa inklinuje k hudbe, podporte ho a nechajte ho prejaviť sa prostredníctvom hry na hudobný nástroj. Deťom pomáhame vycibriť zručnosť v hre, ale podporujeme aj ich kreativitu a schopnosť samostatne tvoriť. V našej škole učíme deti tón v tóne s rozvojom talentu. Učíme hru na klavír, spev, flautu, gitaru a naše Veselé Blšky.