Tvor, 

raduj sa a tancuj!

Zápis žiakov

do všetkých odborov pre nový školský rok 2024/25 bude prebiehať elektronicky (pre istotu sme pre Vás pripravili aj vytlačené prihlášky, ktoré nájdete aj u pani riaditeľky vašej ZŠ a MŠ).Svoje deti môžete prihlasovať do výtvarného, tanečného a hudobného (klavír, spev, flauta a veselé blšky – prípravná hudobná výchova) odboru v Dražkovciach aj Turčianskych Kľačanoch. Do 30.6.2024 môžete v odkaze nižšie vyplniť elektronickú prihlášku (nezabudnite na konci stlačiť ODOSLAŤ). Vyplnená prihláška Vám príde do vašej e-mailovej schránky. Vytlačenú a podpísanú ju odovzdáte neskôr učiteľovi (pani riaditeľke).